เกี่ยวกับเรา

 

ประวัติความเป็นมาบริษัท

              

              บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด ถือเป็นหนึ่งในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางขายตรงของคนไทยที่มีชื่อเสียง

มายาวนาน โดยมีความโดดเด่นทางด้านผลิตภัณฑ์สิว-ฝ้า เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2534 โดย ดร.สาโรช ธีรศิลป เภสัชศาสตร์

ดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะนำเอาผลงานวิจัยด้านสมุนไพรที่ได้ทำอย่างต่อเนื่องมามากกว่า

16 ปี พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรคุณภาพสูงที่มีความปลอดภัยและกล้ารับรองผลการใช้ โดยมีคอนเซ็ปต์ที่ยึดถือในการประกอบ

ธุรกิจเครื่องสำอางตลอดมาว่า "คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดจากธรรมชาติ ปราศจากสารที่เป็นโทษต่อผิวพรรณ"ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 76 ชนิด

และมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสำคัญ 

ซึ่งมีมาตรฐาน GMP เป็นเครื่องการันตีได้เป็นอย่างดีว่าตั้งแต่กระบวนการผลิตนถึงตัวผลิตภัณฑ์ ได้มีการส่งตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่า

ปลอดภัยไร้สารระคายเคือง จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดจำหน่ายในราคายุติธรรมที่ประชากรไทยส่วนใหญ่สามารถซื้อใช้ได้และใช้ช่องทาง

การจัดจำหน่ายสู่ผู้บริโภคด้วยระบบการตลาดเครือข่าย ขายตรงหลายชั้น ( MLM : Multilevel Marketing )มีการจัดระบบ

จ่ายค่าตอบแทนการขายแก่สมาชิกที่เข้าร่วมธุรกิจด้วยผลประโยชน์สูงสุด การทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรมส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่

ยอมรับของผู้บริโภค และมีนักธุรกิจอิสระเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทฯ มากมาย เป็นผลผลักดันให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และก้าวขึ้นสู่

แนวหน้า เป็นหนึ่งในสิบของเครื่องสำอางสมุนไพรไทยที่มียอดจำหน่ายสูงสุดของประเทศไทยในปัจจุบัน

 

                                                                          http://www.drsaroj.co.th/images/images/img2121.jpg              http://www.drsaroj.co.th/images/images/img2161.jpg                                                                 

               

               เมื่อต้นปี พ.ศ.2543 บริษัทฯได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็น 1 ใน 20 ธุรกิจขนาดกลาง

จาก 200 กว่าบริษัทฯให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันหรือ MDICP รุ่นที่ 2 ปัจจุบัน

บริษัทฯได้รับมาตรฐานประกันคุณภาพในการดำเนินงานระดับสากล คือ ISO 9001:2008 จาก TUV SUD และยังได้รับมาตรฐาน

การผลิตเครื่องสำอางตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง หรือ GMP ( Good Manufacturing Practice )

จากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขนับเป็นการประกันคุณภาพทั้งขบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ที่สะอาด ปลอดภัย ต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง

 

http://www.drsaroj.co.th/images/images/fa5.jpg      

 

             ปัจจุบัน บริษัทฯมีโรงงานผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรขนาดใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า ร้อย ไร่ ในย่านเขตอุตสาหกรรม

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัย พร้อมทีมงานวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาขบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม

ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป

ทั้งด้านคุณภาพซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่คนไทยอีกทางหนึ่งด้วยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประสิทธิภาพ

การแข่งขันในตลาด เพื่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนตลอดไป จึงจัดตั้งกลุ่มบริษัทฯขึ้นอีก 3 บริษัทฯ คือ 

                      1. บริษัท ทรัพย์ไทร จำกัด 

                        ทำหน้าที่ผลิตและควบคุมคุณภาพของสมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถุดิบ ด้วยการคัดเลือกสายพันธุ์สมุนไพรคุณภาพดีที่สุด เพาะปลูกใน

                       ระบบที่สามารถควบคุมคุณภาพ และปลอดภัยทุกขั้นตอน บนเนื้อที่หลายร้อยไร่ เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้วัตถุดิบสมุนไพรที่ดีที่สุด

                       เพื่อผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรคุณภาพที่ดีที่สุด

                      2. บริษัท เอสทีเอส อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด 

                       ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และรูปลักษณ์สวยงามทันสมัย เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ตลอดเวลา 


                      3.
บริษัท ดร.สาโรช การวิจัย จำกัด 

                       ทำหน้าที่วิจัยสมุนไพรไทยทุกชนิดของไทย เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้บริโภค 

                       และจดสิทธิบัตรเพื่อเป็นสมบัติของประเทศไทยต่อไป

 

                      ด้วยการทำงานครบวงจรเช่นนี้ ทำให้บริษัทฯได้รับความสนใจของนักธุรกิจอิสระที่มีความสามารถเข้ามาร่วม

ธุรกิจขายตรงกับบริษัทฯ อยู่ตลอดเวลาทั้งนี้เพราะทุกท่านที่เข้ามาตระหนักดี ถึงความมั่นคงที่ว่า บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด

ขายคุณภาพสินค้าและขายความจริงที่ยุติธรรม ซื่อสัตย์ในระบบตลาด MLM อย่างแท้จริง